VI. ENERGETICKÉ ZDROJE A TRENDY TECHNOLOGICKÉHO VÝVOJE

Místo konání semináře:

Konferenční místnost, Ústav teorie informace a automatizace AV, (UTIA),  Areál AV ČR, Praha 8, Pod Vodárenskou věží 4 (modrá budova)

Charakteristika zaměření

Problematika energetické náročnosti národní ekonomiky a potřeby jejího snižování představují trvale aktuální téma. Vysoce a trvale významnou se stala otázka dostupnosti primárních zdrojů, resp. rostoucí závislost na externích zdrojích posuzováno v evropském kontextu (Green paper). Jedním z rozhodujících faktorů současnosti je existence a funkce otevřeného trhu a z něj vyplývající požadavek konkurenceschopnosti výrobců-účastníků trhu. Tato skutečnost logicky vyvolává silný tlak na optimalizaci provozu a snižování nákladů výroben a na vývoj a rozvoj progresivních technologií přeměny energie (Bezkarbonová energetika?!).  Požadovaným předpokladem je modernizace a automatizace řídících systémů a procesů zpracování technologických dat. Významným fenoménem je obchodování s emisemi skleníkových plynů a dopady na zdrojovou a výrobní základnu v tuzemsku i zahraničí; ekologická daň a její dopady. V neposlední řadě vystupují dnes do popředí i politicko-ekonomické faktory.

Preferenční témata

Státní energetická koncepce /SEK/ a evropský trend k bezkarbonové energetice. Decentralizace ...

Surovinová základna a politika státu. Legislativa.

Aktuální stav a rozvojové trendy zdrojové základny v národním a mezinárodním kontextu (primární zdroje a jejich dostupnost, klasická a jaderná energetika /NAP JE/ OZE …). Trendy technologického vývoje a efekty. Geotermální elektrárny ...

Biomasa, bioplyn … energetické zdroje pro distribuovanou výrobu elektřiny a tepla. Mikrokogenerace.

Akcent efektivního a ekologického využití odpadů pro energetické výrobny. Legislativa.

Lektorský sbor

O odborné příspěvky a vystoupení budou požádáni odborní pracovníci z úrovně určujících institucí - MPO, ČEPS, SEPS, ČTPSG, pracovníci elektrárenských a distribučních společností, experti poradenských firem a vysokoškolské sféry z ČR a SR.

Programy seminářů

Hlavní téma:

VI.

ENERGETICKÉ ZDROJE A TRENDY TECHNOLOGICKÉHO VÝVOJE

Termín konání:    15. 6. 2016

Místo konání:      Konferenční místnost, Ústav teorie informace a automatizace AV, (UTIA),  Areál AV ČR, Praha 8, Pod Vodárenskou věží 4, (modrá budova)

Doprava:  v blízkosti metra C, stanice Ládví, (proti Fyzikálnímu ústavu)

8:30 - 9:00         Registrace účastníků

9:00 - 9:10         Zahájení / organizační info

9:10 - 9:40         VIRTUÁLNÍ REALITA  A VIRTUÁLNÍ SVĚTY
                          Ing. Petr Klan, University of Economics in Prague
         
9:40 - 10:30       ENERGETICKÉ ZDROJE – VÝVOJ A TRENDY
                          Energetika - statistika o výrobě a spotřebě elektřiny v rámci ČR a mezinárodně.                           Postavení energetické politiky mezi politikami EU včetně informace o Evropské                            energetické unii,  její podstatě,  současnému stavu a  prognóze;  perspektivy                            dalšího   vývoje   energetiky  v ČR   a  v  mezinárodních souvislostech:
                          - Vědecký a investiční vývoj v oblasti energetiky
                          - Vývoj investic do nových energetických zařízení
                          - Predikce v odvětví energetiky

                           Ing. Helena Hanzlíková, Ph.D.

10:30 - 11:00      PŘEČERPÁVACÍ VODNÍ ELEKTRÁRNA V ZATOPENÉM HNĚDOUHELNÉM LOMU
                           Ing. Miroslav Vítek, CSc., CVUT FEL

11:00 - 11:40      PALIVOVÉ ČLÁNKY A SPOLUPRÁCE S MIKROTURBINAMI
                           Ing. Jan Šurovský,  Asociace mikroturbín o. s.

11:40 - 12:10                                 P Ř E S T Á V K A

12:10 - 12:40      OSTROVNÍ-ELEKTRÁRNY.CZ: CESTA K NEZÁVISLOSTI
                           Ing. Martin Kolařík, ostrovní elektrárny CZ

12:40 - 13:20      PRŮTAŽNÝ ROTOR, DARRIERŮV ROTOR, SAVONIŮV ROTOR A MALÉ VĚTRNÉ                            ELEKTRÁRNY
                           Ing. Pavel Sýkora, Energetický auditor, KODEK
        
13:20 - 13:50      ZÁLOŽNÍ ZDROJE V APLIKAČNÍCH SOUVISLOSTECH
                           Ing. P. Dolanský, ELDOP s.r.o.    

14:00                                                      Z Á V Ě R

Přihláška

  • Typ souboru: docx Přihláška B , Velikost: 18.24 kB, Datum poslední změny: 11.12.2015


Energie pod kontrolou


© 2016, EGÚ Praha Engineering, a.s. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing