VIII. ENERGETICKÁ NÁROČNOST A EFEKTIVNOST – TRVALE SLEDOVANÉ UKAZATELE. REALIZAČNÍ REFLEXE. ROBOTIZACE. PRŮMYSL 4.0

Místo konání semináře:

Zasedací místnost, EGÚ Praha Engineering, a.s., Podnikatelská 539,
Praha 9 - Běchovice

Termín konání:     12. 12. 2018

Preferenční témata:

  • Státní energetická koncepce /SEK/národní programy - vyplývající požadavky na snižování energetické náročnosti v oblasti výroby a přeměny energie a v oblasti transféru (přenos, distribuce) energie (Smart technologie a aplikace..) Novelizovaná Evropská směrnice 2012/27/EU (Energy efficiency) a realizační reflexe požadavků v národním měřítku. DSM vs. DSR
  • Role AGREGÁTORA v energetice – procesy, efekty, výstupy.
  • NAPSG, NAPJE, NAPCE, NAP… Kroky ke zvýšení energetické efektivnosti v dodávkách a spotřebě energie – rozvoj efektivnějších technologií výroby i užití energií („Inteligentní“ budovy, spotřebiče atd.). Robotizace a digitalizace v energetice – procesy, efekty, výstupy.   VIRTUÁLNÍ ELEKTRÁRNY
  • NET METERING, IoT resp. IIoT – trendy a aplikace v sektoru energetiky

Program:

8:30 – 9:00      Registrace účastníků

9:00 – 9:05      Zahájení / organizační info

9:05 - 9:50       STANOVISKO MPO – AKTUÁLNĚ PLUS VÝHLEDY
                         Ing. Hana Schvarczová, MPO - Odbor energetické účinnosti a úspor
      
9:50 - 10:40     ENERGETICKÁ ÚČINNOST V ČR NEJEN Z ÚROVNĚ MUNICIPALIT
                        Dr. Ing. Marie Zezůlková, Národní centrum energetických úspor (NCEP)
       
10:40 - 11:30   TRASOVÁNÍ TOKŮ ELEKTRICKÉ ENERGIE - ALOKACE ZTRÁT.  REALIZAČNÍ                         PROCESY, EFEKTY
                        V dnešní privatizované energetice s mnoha hráči na trhu je důležité ocenit vliv                         jednotlivých zdrojů a odběrů na soustavu a identifikovat subjekty, které přispívají ke                         ztrátám, včetně velikosti jejich podílu na ztrátách. V procesu schvalování výkonových                         transakcí na trhu s elektrickou energií jsou odsouhlaseny vyráběné a odebírané                         velikosti energie, obvykle se však explicitně neberou v úvahu přenosové ztráty.                         Vzniká tím problém, kdo zaplatí za ztráty vzniklé dopravou elektrické energie, což je                         poměrně velká částka. Přenosové ztráty v elektrizační soustavě musí být                         kompenzovány výrobou některých zdrojů. Za obstarání elektřiny potřebné pro krytí                         ztrát může být zodpovědný např. provozovatel soustavy. Ten pak provádí predikci                         jejich velikosti a zajišťuje potřebnou elektřinu na denním trhu. Principiálně by ale za                         ztráty měli platit svým podílem všichni, kdo  soustavu pro realizaci svých obchodních                         kontraktů používají, tj. výrobci i odběratelé, a rovněž provozovatelé sousedních                         soustav, využívající jiné soustavy pro tranzity energie. Existující metody alokace ztrát                         to umožňují. V příspěvku jsou popsány metody trasování toků výkonu v síti a alokace                         ztrát ke zdrojům a odběrům.
                        RNDr. Bohumil Sadecký, CSc., ČEPS a. s.  
                    
11:30 – 12:00                                       P Ř E S T Á V K A

12:00 - 12:50   SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V OBLASTI TRANSFERU (PŘENOS,                         DISTRIBUCE) ENERGIE
                        Ing. František Žák, Ph.D., UNICAPITAL DISTRIBUCE 
   
12:50 - 13:40   POŽADAVKY A REALIZACE „UMĚLÉ SETRVAČNOSTI“ A REGULACE FREKVENCE                         V PODMÍNKÁCH „MODERNÍ ENERGETIKY“ V ZEMÍCH EU A V ČR
                        Ing. Petr Neuman, CSc., NEUREG
                     
14:00                                                         Z Á V Ě R

Přihláška

  • Typ souboru: docx Přihláška B , Velikost: 17.92 kB, Datum poslední změny: 19.12.2017


Energie pod kontrolou


© 2018, EGÚ Praha Engineering, a.s. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing