Praktické přínosy

Úspora primárních zdrojů energie

 • Jalový výkon generátorů je v podstatě vedlejší produkt, který vzniká při výrobě silové elektřiny. Na jeho výrobu není nutné vynakládat žádné speciálně určené provozní náklady. Má však silný fyzikální vztah s významným parametrem kvality dodávky elektřiny konečnému zákazníkovi – napětím.

Snížení technických ztrát

 • Systém regulace U a Q snižuje technické ztráty v DS, konkrétně náklady na pořízení elektřiny nutné na krytí těchto ztrát

Snížení fluktuace napětí

 • Systém regulace U a Q snižuje fluktuaci napětí v odběrových uzlech DS

Snížení počtu změn odboček transformátorů PS/110kV

 • Systém regulace U a Q snižuje počet změn odboček na transformátorech PS/110kV, neboť tyto transformátory nemusí vyregulovávat napěťové odchylky vzniklé v DS 110kV a tím nejen šetří tyto transformátory, ale i eliminuje velké skokové změny napětí, které tyto transformátory vyvolávají v DS při změně odbočky.

Snížení počtu změn odboček transfomátorů 110kV/vn

 • Systém regulace U a Q snižuje počet změn odboček na transformátorech 110/vn , neboť tyto transformátory nemusí vyregulovávat napěťové odchylky vzniklé v DS 110kV a tím šetří tyto transformátory.

Obchodovatelná služba

 • Regulace jalového výkonu je jedním z obchodovatelných produktů výrobny (elektrárny, teplárny, závodní elektrárny) vedle výroby elektřiny a tepla a poskytování dalších podpůrných služeb (např. v oblasti činného výkonu).

Integrace technických prostředků dispečinku a výrobny

 • Systém regulace U a Q lze chápat jako integrující člen mezi technickými prostředky dispečinku DS a výrobnou s odpovídajícími přínosy integrace.

Zlepšení spolupráce mezi dispečinkem a výrobnou

 • Systém regulace U a Q obecně zlepšuje spolupráci mezi pracovníky dispečinku a výrobnou.


Fiktivní Q-blok REAS

 • Technické prostředky Systému regulace U a Q lze využít (po doplnění) jako součást fiktivního bloku REASu pro poskytování PpS činného výkonu ČEPSu nebo pro regulaci vlastních odchylek.

Stabilizace soustavy v průběhu anomálních stavů

 • Systém regulace U a Q umožňuje efektivně stabilizovat soustavu v okamžiku anomálního stavu a předcházet napěťovému kolapsu.

Snížení zatížení dispečerů

 • Systém regulace U a Q zjednodušuje některé dispečerské manipulace a snižuje pracovní zatížení dispečerů.

Diagnostika generátorů

 • Systém regulace U a Q zajišťuje vyšší úroveň diagnostiky budicích soustav generátorů a tím i předcházení jejich větším poruchám.

Kompenzace blízkých odběratelů

 • Systém regulace U a Q umožňuje kompenzovat odběratele, kteří nejsou vybaveni potřebným technickým zařízením.

Nevyhodnocování účiníku

 • Při zapojení LDS nebo závodní energetiky do ASRU se již neprovádí vyhodnocování účiníku v předávacím místě.

Eliminace problémových odběratelů a výrobců

 • Při zapojení výroben z významných průmyslových LDS do Systému regulace U a Q DS lze eliminovat napěťové poruchy vzniklé provozováním náročných odběrů (např. elektrických pecí) tak, aby se tyto napěťové poruchy již dál nešířily do soustavy.

Udržování napětí na vlastní spotřebě

 • Systém regulace U a Q zajišťuje automatické dodržování tolerance napětí na vlastní spotřebě výrobny a účelové spotřebě areálu LDS.

Technický rozvoj výroben

 • Systém regulace U a Q umožňuje další technický rozvoj na straně výroben ve prospěch připojené soustavy a investice zajišťující vyšší úroveň a kvalitu spolupráce.

Aplikace ekonomického operativního řízení

 • Systém regulace U a Q umožňuje aplikování ekonomických prvků do dispečerského řízení, včetně zajištění adekvátní zpětné vazby.

Snížení fluktuace napětí ve vn soustavách

 • Efekty Systému regulace U a Q v DS 110kV lze nepřímo využít i k snížení fluktuace napětí v DS vn.

Automatické udržování DS v technických mezích napětí daných PPDS

 • Systém regulace U a Q v DS 110kV, v případě nedodržení technických mezí napětí v regulované soustavě, navrhne takovou změnu dodávky Q,aby se DS vrátila zpět do požadovaných parametrů v optimálním stavu .

Operativní snížení deficitu činného výkonu

 • Využití pro krátkodobé snížení zatížení v případě eliminace deficitu činného výkonu.

Kontakt

EGÚ Praha Engineering, a. s.
Podnikatelská 539
190 11 Praha 9 - Běchovice

Tel.: +420 267 193 309

E-mail:

EGÚ
Praha Engineering, a.s. - Inženýrská činnost v elektroenergetice -
idatabaze.czEnergetika - idatabaze.cz

Energie pod kontrolou


© 2024, EGÚ Praha Engineering, a.s. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing