Praktické přínosy

Revize je prováděna 1x za rok a jejím cílem je ověření funkčnosti technických a programových prostředků ASRU.

Servis SRU je založen na průběžném předcházení anomálního provozu zařízení. Servis minimalizuje dobu nutné odstávky zařízení a předchází významnějším poruchám zařízení či související technologie.

Ověření správnosti funkce signalizace

 • Stanice SRU obsahují skupinu signalizací (dvoustavových nebo čtyřstavových). Jejich praktická realizace je buď klasickým reléovým způsobem nebo je signál generován řídicím systémem, např. bloku apod. V provozních podmínkách je možný vznik závady jak technických, tak i programových prostředků.

Ověření správnosti měření

 • Stanice SRU využívají jako vstupní hodnoty měřené analogové veličiny z technologického procesu (výkonu, napětí atd.). Tyto veličiny mají různá místa svého měření nebo získání (např. vlastní převodník, řídicí systém atd.). V průběhu provozu zařízení může vzniknout v měřícím řetězci chyba.

Ověření reakce generátoru na změnu buzení

 • Jednotlivé generátory jsou pomocí SRU zapojeny do systému automatické regulace napětí. Centrální člen tohoto systému požaduje od jednotlivých generátorů, zapojených do jeho regulace, algoritmy předpokládanou reakci. Zkouška ověřuje změny této reakce, které nastaly v provozu jednotlivých generátorů v předešlém období. Na vzniklé změny je třeba reagovat úpravami řídicích algoritmů v zařízení SRU.

Ověření součinnosti generátorů připojených na společné vývodové vedení

 • Zkouška zjišťuje:
 1. Správné rozdělení poměrného zatížení generátorů, pracujících do jednoho vedení
 2. Přesnost splnění příkazu centrálního členu systému regulace napětí
 3. Časový průběh vzájemné součinnosti „reálných“ generátorů
 4. Správnou činnost algoritmů SRU (nastavení konstant algoritmu podle zjištění měření)

Ověření funkčnosti mechanismu změny odbočky transformátorů ovládaných SRU

 • Tato zkouška ověří případné závady regulace na transformátoru, které mohou být zjištěny při vyhodnocovací činnosti provozu SRU v minulém období. Při této zkoušce lze ověřit případné chyby ve vyhodnocení aktuálně nastavené odbočky.

Kontrola funkčnosti DIP SRU

 • Prohlídka a testování datových souborů nutných pro funkci DIP SRU. Kontrola jejich celistvosti a úplnosti. Kontrola vhodnosti připravených parametrů pro úpravu nastavení technologických mezí SRU. Kontrola funkčnosti a defragmentace disku.

Praktické přínosy

Eliminace opotřebení zařízení

 • Pravidelně využívané zařízení potřebuje servis, neboť logicky dochází k jeho opotřebování.

Dlouhodobá spolupráce provozovatele a dodavatele

 • Možnost dlouhodobé kvalifikované spolupráce mezi provozovatelem a poskytovatelem servisu.

Snížení pravděpodobnosti poruchy

 • Aktivní servis snižuje pravděpodobnost větších poruch a zkracuje čas oprav o proces objednávání opravy.

Optimalizace provozu zařízení

 • Dlouhodobé sledování vlastností daného zařízení umožní podrobněji poznat jeho vlastnosti a vlastnosti související technologie a tím i optimalizovat jeho činnost.

Podněty pro modernizaci zařízení

 • Aktivní servis dává podněty pro další modernizaci či zvýšení funkčnosti sledovaného zařízení.

Garance spolehlivosti provozu

 • Aktivní servis umožňuje garantovat spolehlivý provoz zařízení vůči např. nadřízené autoritě.

Reakce na změny v související technologii

 • V rámci související technologie se mohou odehrávat změny, které budou mít vliv i na sledované zařízení.

Přenos technologických poznatků

 • V běžném provozu obdobných zařízení na jiných objektech také vznikají poznatky, které je vhodné implementovat adekvátním způsobem do činnosti sledovaného zařízení.

Periodická revize zařízení

 • V případě úspěšného provedení periodické revize a odstranění zjištěných nedostatků má správce zařízení větší klid do následujícího roku provozu.

Aktualizace modelu zařízení na vývojovém pracovišti

 • Uzavření servisní smlouvy umožňuje udržovat model systému na vývojovém pracovišti.

Zvyšování kvalifikace provozních pracovníků

 • V rámci servisu je možné zajišťovat také průběžné zvyšování kvalifikace provozních pracovníků.

Kontakt

EGÚ Praha Engineering, a. s.
Podnikatelská 539
190 11 Praha 9 - Běchovice

Tel.: +420 267 193 309

E-mail:

EGÚ
Praha Engineering, a.s. - Inženýrská činnost v elektroenergetice -
idatabaze.czEnergetika - idatabaze.cz

Energie pod kontrolou


© 2023, EGÚ Praha Engineering, a.s. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing