Praktické přínosy

Oficiální obchodní dokument

 • Oficiální dokument zpracovaný nezávislou certifikační autoritou, který přesně definuje schopnost dané výroby poskytovat PpS regulace Q (doklad o splnění podmínek poskytování PpS) podle závazných pravidel certifikace.

Ověření reálných technických mezí Q generátoru

 • Certifikační zkoušky jsou prakticky jedinou možností jak přesně změřit hodnoty ± Q při maximální a minimální hodnotě P a při nižší a vyšší hladině napětí .

Detekce a odstranění potenciálních technických problémů

 • Certifikační zkoušky jsou unikátní možností pro ověření reálného technického stavu regulační technologie s možností detekce skrytých technických problémů.

Zvýšení přesnosti předávaných dat pro TRN.

 • Regulační možnosti akčních členů (generátorů, rotačních kompenzátorů, atd.) jsou důležitou omezovací podmínkou výpočtu TRN a jejich přesné určení zvyšuje kvalitu výpočtu TRN a tím i celého systému regulace U a Q.

Získání technických podnětů pro rozšíření reálných regulačních mezí

 • Certifikační zkoušky mohou detekovat konkrétní podněty pro rozšíření stávajících regulačních mezí generátorů.

Odhalení protireakcí elementů soustavy

 • V rámci ES existuje řada prvků, která svojí činností se snaží regulační zásahy systému U a Q eliminovat. Certifikační zkoušky zjišťují velikost této protireakce a vytvářejí podklady pro analyzování jejich příčin a následnou eliminaci.

Získání podkladů pro optimální nastavení regulační technologie

 • Analýza výsledků měření získaných během certifikačního měření poskytuje podklady pro změnu nastavení PRN a ASRU.

Ověření korektnosti provedených technických a programových úprav

 • Analýza výsledků měření získaných během opakovaného certifikačního měření poskytuje podklady pro kontrolu správnosti provedených technických a programových změn.

Podklady pro změny legislativních a technických materiálů, norem a technický rozvoj

 • Výsledky certifikačních zkoušek přinášejí řadu nových podnětů pro zvýšení kvality souvisejících legislativních a technických materiálů a norem a pro další technických rozvoj v dané oblasti.

Verifikace a aktualizace související technické dokumentace certifikovaných generátorů

 • V rámci přípravy certifikačních zkoušek je nutné prověřit stávající technickou dokumentaci generátorů a na základě výsledků certifikačních měření potom tuto dokumentaci upřesnit.

Praktické školení obsluhy výroben

 • Příprava, realizace a následné seznámení pracovníků výrobny s výsledky certifikace je formou specializovaného odborného vzdělávání.

Zvýšení přesnosti vstupních dat výpočetních nástrojů ES.

 • Proces certifikace generuje řadu nových nebo zpřesněných vstupních dat pro potřeby dynamických výpočtů.

Kontakt

EGÚ Praha Engineering, a. s.
Podnikatelská 539
190 11 Praha 9 - Běchovice

Tel.: +420 267 193 309

E-mail:

EGÚ
Praha Engineering, a.s. - Inženýrská činnost v elektroenergetice -
idatabaze.czEnergetika - idatabaze.cz

Energie pod kontrolou


© 2023, EGÚ Praha Engineering, a.s. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing