Program konference 24. května 2017

2. DEN JEDNÁNÍ

Tématický blok II.: METODOLOGIE A TECHNICKÁ ŘEŠENÍ PRO ELEKTROENERGETIKU
WAMS – APLIKAČNÍ SPEKTRUM, VARIANTY WAPS A WACS › WAMPAC
9:00 – 9:20       D S M / D S R 
                         doc. Ing. Jiří Drápela. Ph.D., VUT FEKT
9:20 – 9:40       AMPACITA NADZEMNÍCH VEDENÍ – ZKUŠENOSTI Z PILOTNÍHO PROJEKTU
                         Ing. Daniel Juřík, Ph.D., Ing. Petr Marvan, Ing. Antonín Popelka, AIS s. r. o.,
                         Vlado Kubic, ČEZ Distribuce a. s.  
9:40 – 10:00     ZKUŠENOSTI Z IMPLEMENTACE WAMS V ČEPS, A.S.
                         RNDr. Bohumil Sadecký, CSc., ČEPS a. s.   
10:00 – 10:20   KOMPLEXNÍ SYSTÉM PRO MONITORING FÁZORŮ A KVALITY ELEKTŘINY
                         V PŘENOSOVÉ SOUSTAVĚ SLOVENSKÉ REPUBLIKY

                         Ing. Jiří Hula, Ph.D., doc. Ing. Daniel Kaminský, CSc., Ing. Jan Šíma, ELCOM a. s.
10:20 - 10:40    PANELOVÁ DISKUSE
10:40 - 11:10    PŘESTÁVKA

ZDROJOVÁ ZÁKLADNA ENERGETIKY – EKONOMICKÉ A EKOLOGICKÉ ASPEKTY
11:10 – 11:30    POROSTE CENA ELEKTŘINY?
                          Ing. Petr Čambala, Ph.D., EGU Brno a. s.                                
11:30 – 11:50    ČESKÝ PRŮMYSL A NOVÝ JADERNÝ BLOK
                          doc. Ing. František Hezoučký, ZČU v Plzni
11:50 – 12:10    JADERNÁ ENERGETIKA: PROVOZ SOUČASNÝCH JE, PŘÍPRAVA VÝSTAVBY                           NOVÝCH JE, PERSPEKTIVY VYUŽITÍ SMALL MODULAR REACTORS (SMR)
                          V ČESKÉ REPUBLICE

                          Ing. Aleš John, MBA 
12:10 – 12:30    PROBLEMATIKA MALÝCH MODULÁRNÍCH JADERNÝCH REAKTORŮ (SMR), SE                           ZAMĚŘENÍM NA TYP FHR
                          Ing. Martin Ruščák, CSc., MBA - ředitel CV Řež
12:30 - 12:50     PANELOVÁ DISKUSE
      13:00           ZÁVĚR KONFERENCE

PARALELNÍ SEKCE:
Tématický blok II.: METODOLOGIE A TECHNICKÁ ŘEŠENÍ PRO ELEKTROENERGETIKU
SIMULACE, DYNAMICKÉ MODELOVÁNÍ A VIZUALIZACE SYSTÉMŮ, PROCESŮ A DAT
V ENERGETICE

9:00 – 9:25         SIMULAČNÍ SROVNÁNÍ ELEKTROMECHANICKÉHO MODELU SYNCHRONNÍHO                            STROJE S JEHO MODELEM ANALOGOVÝM MECHANICKÝM A POROVNÁNÍ                            KONVENČNÍCH A POKROČILÝCH METOD JEHO ŘÍZENI
                           Ing. Petr Neuman, CSc. NEUREG, sdr., Ing. Zdeněk Neusser, Ph.D.,
                           prof. Ing. Michael Valášek, DrSc., ČVUT
9:25 – 9:50         MODELOVÁNÍ UTLUMENÍ VIBRACÍ ELEKTRICKÝCH STROJŮ
                           Ing. Jiří Vondřich, CSc., Prof. Ing. Jiří Lettl, CSc., ČVUT FEL, Katedra elektrických                            pohonů a trakce
9:50 – 10:15       FREKVENČNÍ STABILITA ELEKTRIZAČNÍ SOUSTAVY V  SOUVISLOSTI
                           S EVROPSKÝMI SÍŤOVÝMI KODEXY. APLIKACE V  SÍŤOVÉM SIMULÁTORU                            MODES A VE VÝPOČETNÍM JÁDRU DMES DISPEČERSKÉHO TRENAŽÉRU DTS                            ČEPS.

                            Ing. Karel Máslo, CSc., ČEPS, a.s.
10:15 – 10:40     VÝCVIK STUDENTŮ ELEKTROENERGETIKY ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY (ZČU)                            S POUŽITÍM TRENAŽÉRŮ VE VÝCVIKOVÉM STŘEDISKU PŘEŠTICE
                           doc. Ing. Emil Dvorský, CSc., ZČU v Plzni, Fakulta elektrotechnická, katedra                            elektroenergetiky a ekologie
10:40 - 11:10      PŘESTÁVKA
11:10 – 11:35     DYNAMICKÁ STABILITA ROZVODNÉ SÍTĚ JAKO NEZBYTNÝ PRVEK SMART                            GRIDS – MODELY, SIMULACE A NÁVRHY ŘEŠENÍ
                           prof. Ing. Ivan Uhlíř, DrSc., ČVUT, FS, Ústav řízení, odbor elektrotechnický
11:35 – 12:00     MOŽNOSTI CVIČENIA ŠTARTU Z TMY PRE DISPEČEROV NA DTS SEPS A.S.
                           Ing. Martin Murgaš, Ing. Pavol Bárta, špecialisti inštruktori, SEPS, a.s.
12:00 – 12:25     MODELICA IN AREA OF THERMODYNAMIC AND ENERGY SYSTEMS                            APPLICATIONS, WITH A FOCUS ON CLARA LIBRARY
                           Dr. Ing. Filip Ježek, Creative Connections s. r. o. (certifikovaný partner Dassault                            Systémes pro CZ a SK), ČVUT FEL, LF1 UK, Dr.-Ing. Aleš Vojáček, UJV Řež,
12:30 - 12:55      PANELOVÁ DISKUSE
     13:00             ZÁVĚR KONFERENCE


Kontakt

EGÚ Praha Engineering, a. s.
Podnikatelská 539
190 11 Praha 9 - Běchovice

Tel.: +420 267 193 309

E-mail:

EGÚ
Praha Engineering, a.s. - Inženýrská činnost v elektroenergetice -
idatabaze.czEnergetika - idatabaze.cz

Energie pod kontrolou


© 2017, EGÚ Praha Engineering, a.s. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing