I. ENERGETIKA ČR V EVROPSKÝCH SOUVISLOSTECH - TRENDY A PERSPEKTIVY, Energetická unie, Průmysl 4.0, Energetika 4.0.

Místo konání semináře:

Zasedací místnost, EGÚ Praha Engineering, a.s., Podnikatelská 539,
Praha 9 - Běchovice

Termín konání:   22. 1.  2020

Preferenční témata:

  • POHLED AKADEMICKÉ SFÉRY A VYSTOUPENÍ VYBRANÉ PRŮMYSLOVÉ FIRMY
  • ES ČR z hlediska požadavku zabezpečenosti dodávky elektrické energie; aktuální stav a výhledy (disponibilita a rozvoj primárních zdrojů, jaderná energetika, požadavky na přenos a distribuci elektrické energie,  Smart Grid koncept, 3D koncept,  Kybernetická bezpečnost
  • Míra korelace trendů rozvoje dle politických zadání (EU, EK, „Paříž 2016“, Kjótský protokol, „Zimní balíček“, NAP… ) a podnikatelsko-komerčních zadání. Strukturální změny energetického sektoru v evropském kontextu. Priority. (Energetická unie. Průmysl 4.0. Energetika 4.0 …)
  • Význam a role UHELNÉ KOMISE
  • Efektivnost  vs. snižování energetické náročnosti v ekonomice ČR. DSM vs. DSR. Energetická náročnost budov a rezidenčních areálů. Energetická náročnost průmyslu a hospodářství.
  • Procesy a vývojové trendy trhu s elektrickou energií; PXE. Obchodování s emisemi.

PANELOVÁ DISKUSE - AKTUÁLNÍ TÉMATA V SOUVISLOSTECH 

Program:

8:30 – 9:00            Registrace účastníků

9:00 – 9:05            Zahájení /organizační info

POHLED AKADEMICKÉ SFÉRY A VYSTOUPENÍ VYBRANÉ PRŮMYSLOVÉ FIRMY:
9:05 - 9:35             Název přednášky je v jednání
                              Autor: v jednání

9:35 - 10:05           KLIMATICKÁ NEUTRALITA V KONTEXTU EU
                              JUDr. Zuzana Krejčiříková, ČEZ a. s.                   

10:05 - 10:20         D I S K U S E
       
10:20 – 11:10        SPECIFIKA ENERGETIKY V RÁMCI OCHRANY KYBERNETICKÉ                               BEZPEČNOSTI
                              Příspěvek lze rozdělit na dvě části. K tomuto rozdělení došlo z toho důvodu, že                               se jedná o oblasti, které jsou v rámci různých odvětví ekonomiky regulovaných                               zákonem o kybernetické bezpečnosti specifické pro odvětví energetiky. V první                               části se bude jednat o problematiku definování systémů, na které se vztahuje                               zákon o kybernetické bezpečnosti a s ním spojená prováděcí legislativa včetně                               vymezení rozsahu ISMS (Systému řízení bezpečnosti informací) podle vyhlášky                               o kybernetické bezpečnosti, a to s přihlédnutím ke specifikům informačních                               a komunikačních systémů používaných v energetice. V druhé části se přednáška                               bude zabývat hlášením kybernetických bezpečnostních incidentů v rámci                               systémů spadajících pod zákon o kybernetické bezpečnosti. Konkrétně pak tím,                               které incidenty hlásit a jak je vydefinovat.
                              Martin Klumpar, NÚKIB

11:10 – 11:40         P Ř E S T Á V K A

11:40 – 12:30       ENERGETIKA ČR V EVROPSKÉM KONTEXTU V ROCE 2020. POHLED HK ČR
                             Ing. Václav Hrabák, Hospodářská komora ČR
       
12:30 - 13:20       ROSTOUCÍ VÝZNAM LOKÁLNÍ ENERGETIKY V MĚNÍCÍM SE PROSTŘEDÍ                             ČESKÉ ENERGETIKY
                            Ing. Martin Michek, ČAPLDS                                        

13:20 – 14:00      PANELOVÁ DISKUSE  - AKTUÁLNÍ TÉMATA V SOUVISLOSTECH
       
14:10                   Z Á V Ě R(případná změna programu vyhrazena)

 Energie pod kontrolou


© 2023, EGÚ Praha Engineering, a.s. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing