III. IDENTIFIKACE A ŘÍZENÍ PORUCH V ENERGETICE. WAMS, WAPS, WACS, WAMPAC - PROGRESIVNÍ VARIANTY SYSTÉMOVÉHO MONITORINGU ELEKTRO-SOUSTAV

Místo konání semináře:

Konferenční místnost, Ústav teorie informace a automatizace AV, (UTIA),  Areál AV ČR, Praha 8, Pod Vodárenskou věží 4 (modrá budova)

Charakteristika zaměření

Požadavek spolehlivosti a bezpečnosti provozu elektrizační soustavy a kvality dodávané elektrické energie patří k prioritám řízení ES. V této souvislosti jsou diskutovanými tématy otázky preventivních opatření, podpora při lokalizaci, izolaci a likvidaci poruch v soustavách všech napětí (PS, DS, LDS), systémy pro přenos dat a topologických stavových signálů, nástroje pro vizualizaci a zpracování dat, nástroje umožňující racionální postupy eliminace poruch a další. Systémy WAMS (WAMPS/WAMPAC) jsou progresivním krokem řešícím  případy neočekávaných poruchových stavů v elektrosoustavách. Požadavek včasné disponibility takovýchto informací zdůrazňují případy rozsáhlých výpadků elektrosoustav v nedávné minulosti. WAMS využívá vysoce kvalitní PMU (jednotky synchronizovaného měření fázorů) Cílem semináře je poskytnout účastníkům informace o existujících metodách, o disponibilní technice a předpokladech a způsobech její aplikace a souvisejících vývojových trendech

Preferenční témata

Techniky identifikace alokalizace poruch ve venkovních a kabelových sítítch. Řízení poruch.

WAMSmonitorování rozlehlých sítí (PS, DS, LDS) pomocí rozsáhlých měření synchronních fázorů v důležiitých uzlech sítí - přenosové i distribučních. Ampacita vedení

WAMS - WAPS, WACS ... WAMPAC ... progresivní varianty systémového monitoringu elektro-soustav. Digitalizace energetiky.

PMU - principy a aplikace. Synchronizace technologických měření - aplikace GPS, Galileo. Přenosy a ukládání dat. IoT resp. IIoT.  Analýza, klasifikace a inteligentní zpracování - výstupy pro řízení elektrosoustav, vč. podpory řízení poruch

Lektorský sbor

O odborné příspěvky a vystoupení budou požádáni odborní pracovníci z úrovně určujících institucí - MPO, OTE, EGÚ, pracovníci elektrárenských a distribučních společností, experti poradenských firem.

Programy seminářů

Hlavní téma:

III.

IDENTIFIKACE A ŘÍZENÍ PORUCH V ENERGETICE. WAMS, WAPS, WACS, WAMPAC - PROGRESIVNÍ VARIANTY SYSTÉMOVÉHO MONITORINGU ELEKTRO-SOUSTAV

Termín konání:     29. 3. 2017

Místo konání:        Konferenční místnost, Ústav teorie informace a automatizace AV, (UTIA),  Areál AV ČR, Praha 8, Pod Vodárenskou věží 4 (modrá budova)

Doprava:  v blízkosti metra C, stanice Ládví, (proti Fyzikálnímu ústavu)

8:30 – 9:00             Registrace účastníků

9:00 – 9:10             Zahájení /organizační info

9:05 - 9:50              SYSTÉM GALILEO - AKTUÁLNÍ SITUACE A VÝHLED VYUŽITÍ DO BUDOUCNA
                               Mgr. Josef Šobra, Oddělení kosmických technologií a aplikací, Ministerstvo                                dopravy ČR
       
9:50 – 10:40           PŘÍČINY PORUCHOVÝCH STAVŮ V DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ A MOŽNOSTI                                VEDOUCÍ K OMEZENÍ JEJICH ČETNOSTI
                               Příspěvek popisuje poměrně složitou problematiku řízení a provozování                                distribučních soustav a ukazuje na příčiny, které vedou k poruchovým stavům                                v těchto soustavách. V dalším je pak hodnocen přínos obnovitelných zdrojů                                elektřiny (OZE) a aplikovaných systémů smart grids (SG), ve vztahu                                k poruchovosti distribuční soustavy.
                               Ing. Ivan Cimbolinec, ČVUT, FEL, katedra elektroenergetiky

10:40 - 11:30         SYSTÉMY WAMPAC PRO ELEKTRIZAČNÍ SOUSTAVY S POUŽITÍM SYSTÉMU                               GALILEO
                              Ing. Petr Neuman, CSc., Neureg sdr.

11:30 - 12:00                                         P Ř E S T Á V K A

12:00 – 12:50         VYUŽITÍ UDÁLOSTÍ ZAZNAMENANÝCH WAMS PRO VYHODNOCENÍ                                NAPĚŤOVÉ STABILITY SOUSTAVY
                               Příspěvek shrnuje výsledky práce týmu řešitelů zaměřené na testování                                kvalitativních vlastností a použitelnosti metody analýzy stavu a stability vyčleněné                                části elektrické sítě v reálném čase a její softwarové implementace. Pro testování                                a ladění parametrů byly využity záznamy událostí v reálné síti s instalovaným                                systémem synchronizovaného měření fázorů WAMS.  V článku je nastíněno jaké                                možnosti a úskalí aplikace přináší spolu s praktickými doporučeními a možnou                                optimalizací. Jako výstup jsou prezentovány průběhy hodnotících indexů                                napěťové stability, které vyhodnotil výpočtový software, a je proveden jejich                                rozbor.
                               Doc. Ing. Karel Noháč, Ph.D., doc. Ing. Lucie Noháčová, Ph.D.,
                               Doc. Ing. Miloslava Tesařová, Ph.D., Ing. Viktor Majer, Ph.D. , 
                               Ing. Jan Veleba, Ph.D., ZČU v Plzni

12:50 - 13:40         SYSTÉMY WAMPAC – NOVÉ TECHNOLOGIE OCHRAN A TELEKOMUNIKACÍ
                               Ing. Miroslav Hladík, Toshiba Corp. Energy Systems & Solutions Company
       
14:00                                                              ZÁVĚR

Přihláška

  • Typ souboru: docx Přihláška B , Velikost: 17.89 kB, Datum poslední změny: 16.11.2016

Kontakt

EGÚ Praha Engineering, a. s.
Podnikatelská 539
190 11 Praha 9 - Běchovice

Tel.: +420 267 193 309

E-mail:

EGÚ
Praha Engineering, a.s. - Inženýrská činnost v elektroenergetice -
idatabaze.czEnergetika - idatabaze.cz

Energie pod kontrolou


© 2017, EGÚ Praha Engineering, a.s. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing