III. IDENTIFIKACE A ŘÍZENÍ PORUCH V ENERGETICE. WAMS, WAPS, WACS, WAMPAC - PROGRESIVNÍ VARIANTY SYSTÉMOVÉHO MONITORINGU ELEKTRO-SOUSTAV

Místo konání semináře:

Konferenční místnost, Ústav teorie informace a automatizace AV, (UTIA),  Areál AV ČR, Praha 8, Pod Vodárenskou věží 4 (modrá budova)

Charakteristika zaměření

Požadavek spolehlivosti a bezpečnosti provozu elektrizační soustavy a kvality dodávané elektrické energie patří k prioritám řízení ES. V této souvislosti jsou diskutovanými tématy otázky preventivních opatření, podpora při lokalizaci, izolaci a likvidaci poruch v soustavách všech napětí (PS, DS, LDS), systémy pro přenos dat a topologických stavových signálů, nástroje pro vizualizaci a zpracování dat, nástroje umožňující racionální postupy eliminace poruch a další. Systémy WAMS (WAMPS/WAMPAC) jsou progresivním krokem řešícím  případy neočekávaných poruchových stavů v elektrosoustavách. Požadavek včasné disponibility takovýchto informací zdůrazňují případy rozsáhlých výpadků elektrosoustav v nedávné minulosti. WAMS využívá vysoce kvalitní PMU (jednotky synchronizovaného měření fázorů) Cílem semináře je poskytnout účastníkům informace o existujících metodách, o disponibilní technice a předpokladech a způsobech její aplikace a souvisejících vývojových trendech

Preferenční témata

Techniky identifikace alokalizace poruch ve venkovních a kabelových sítítch. Řízení poruch.

WAMSmonitorování rozlehlých sítí (PS, DS, LDS) pomocí rozsáhlých měření synchronních fázorů v důležiitých uzlech sítí - přenosové i distribučních. Ampacita vedení

WAMS - WAPS, WACS ... WAMPAC ... progresivní varianty systémového monitoringu elektro-soustav. Digitalizace energetiky.

PMU - principy a aplikace. Synchronizace technologických měření - aplikace GPS, Galileo. Přenosy a ukládání dat. IoT resp. IIoT.  Analýza, klasifikace a inteligentní zpracování - výstupy pro řízení elektrosoustav, vč. podpory řízení poruch

Lektorský sbor

O odborné příspěvky a vystoupení budou požádáni odborní pracovníci z úrovně určujících institucí - MPO, OTE, EGÚ, pracovníci elektrárenských a distribučních společností, experti poradenských firem.

Programy seminářů

Hlavní téma:

III.

IDENTIFIKACE A ŘÍZENÍ PORUCH V ENERGETICE. WAMS, WAPS, WACS, WAMPAC - PROGRESIVNÍ VARIANTY SYSTÉMOVÉHO MONITORINGU ELEKTRO-SOUSTAV

Termín konání:     29. 3. 2017

Místo konání:        Konferenční místnost, Ústav teorie informace a automatizace AV, (UTIA),  Areál AV ČR, Praha 8, Pod Vodárenskou věží 4 (modrá budova)

Doprava:  v blízkosti metra C, stanice Ládví, (proti Fyzikálnímu ústavu)

8:30 – 9:00             Registrace účastníků

9:00 – 9:10             Zahájení /organizační info

9:05 – 9:50             PŘÍČINY PORUCHOVÝCH STAVŮ V DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ A MOŽNOSTI                                VEDOUCÍ K OMEZENÍ JEJICH ČETNOSTI
                               Příspěvek popisuje poměrně složitou problematiku řízení a provozování                                distribučních soustav a ukazuje na příčiny, které vedou k poruchovým stavům                                v těchto soustavách. V dalším je pak hodnocen přínos obnovitelných zdrojů                                elektřiny (OZE) a aplikovaných systémů smart grids (SG), ve vztahu                                k poruchovosti distribuční soustavy.
                               Ing. Ivan Cimbolinec, ČVUT, FEL, katedra elektroenergetiky

9:50 - 10:30           SYSTÉM GALILEO - AKTUÁLNÍ SITUACE A VÝHLED VYUŽITÍ DO BUDOUCNA
                               Mgr. Josef Šobra, Oddělení kosmických technologií a aplikací, Ministerstvo                                dopravy ČR

10:30 - 10:45         SYSTÉMY WAMPAC PRO ELEKTRIZAČNÍ SOUSTAVY S POUŽITÍM SYSTÉMU                               GALILEO
                              Ing. Petr Neuman, CSc., Neureg sdr.

10:45 - 12:00         PANELOVÁ DISKUZE: HLEDÁNÍ SPOJITOSTÍ MEZI SYSTÉMEM GALILEO,                               PRŮMYSLEM A ENERGETIKOU. MOŽNOSTI INTERAKTIVNÍCH APLIKACÍ
                              Účastníci:  Doc. Ing. Jan Kolář, CSc., ředitel České kosmické kanceláře,
                              prof. Ing. František Vejražka, CSc., ČVUT FEL, Katedra radioelektroniky                                        oddělení rádiových signálů a soustav       
                              RNDr. Bohumil Sadecký, CSc., ČEPS a. s.
                              Ing. Václav Hrabák, Hospodářská komora ČR, Energetická sekce
                              Ing. Aleš Juřík, SimpleCell Networks a.s.,Systém SIGFox
                              Ing. Daniel Juřík, Ph.D., AIS s. r. o.
                              Ing. Helena Hanzlíková, Ph.D. /Kritická infrastruktura (KI)/.

12:00 - 12:30                                    P Ř E S T Á V K A

12:30 – 13:20        VYUŽITÍ UDÁLOSTÍ ZAZNAMENANÝCH WAMS PRO VYHODNOCENÍ                               NAPĚŤOVÉ STABILITY SOUSTAVY
                              Příspěvek shrnuje výsledky práce týmu řešitelů zaměřené na testování                               kvalitativních vlastností a použitelnosti metody analýzy stavu a stability vyčleněné                               části elektrické sítě v reálném čase a její softwarové implementace. Pro testování                               a ladění parametrů byly využity záznamy událostí v reálné síti s instalovaným                               systémem synchronizovaného měření fázorů WAMS.  V článku je nastíněno jaké                               možnosti a úskalí aplikace přináší spolu s praktickými doporučeními a možnou                               optimalizací. Jako výstup jsou prezentovány průběhy hodnotících indexů                               napěťové stability, které vyhodnotil výpočtový software, a je proveden jejich                               rozbor.
                              doc. Ing. Karel Noháč, Ph.D., doc. Ing. Lucie Noháčová, Ph.D., doc. Ing. Miloslava                               Tesařová, Ph.D., Ing. Viktor Majer, Ph.D., Ing. Jan Veleba, Ph.D. ZČU v Plzni

13:20 - 14:10        SYSTÉMY WAMPAC – NOVÉ TECHNOLOGIE OCHRAN A TELEKOMUNIKACÍ
                              Ing. Miroslav Hladík, Toshiba Corp. Energy Systems & Solutions Company
       
14:15                                                         ZÁVĚR

Přihláška

  • Typ souboru: docx Přihláška B , Velikost: 17.89 kB, Datum poslední změny: 16.11.2016

Kontakt

EGÚ Praha Engineering, a. s.
Podnikatelská 539
190 11 Praha 9 - Běchovice

Tel.: +420 267 193 309

E-mail:

EGÚ
Praha Engineering, a.s. - Inženýrská činnost v elektroenergetice -
idatabaze.czEnergetika - idatabaze.cz

Energie pod kontrolou


© 2017, EGÚ Praha Engineering, a.s. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing