III. SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ PRO ENERGETIKU - WAMS. PRINCIPY, METODY, APLIKAČNÍ SPEKTRUM

Místo konání semináře:

Konferenční místnost, Ústav teorie informace a automatizace AV, (UTIA),  Areál AV ČR, Praha 8, Pod Vodárenskou věží 4 (modrá budova)

Charakteristika zaměření

Požadavek spolehlivosti a bezpečnosti provozu elektrizační soustavy a kvality dodávané elektrické energie patří k prioritám řízení ES. V této souvislosti jsou diskutovanými tématy otázky preventivních opatření, podpora při lokalizaci, izolaci a likvidaci poruch v soustavách všech napětí (PS, DS, LDS), systémy pro přenos dat a topologických stavových signálů, nástroje pro vizualizaci a zpracování dat, nástroje umožňující racionální postupy eliminace poruch a další. Systémy WAMS (WAMPS/WAMPAC) jsou progresivním krokem řešícím  případy neočekávaných poruchových stavů v elektrosoustavách. Požadavek včasné disponibility takovýchto informací zdůrazňují případy rozsáhlých výpadků elektrosoustav v nedávné minulosti. WAMS využívá vysoce kvalitní PMU (jednotky synchronizovaného měření fázorů) Cílem semináře je poskytnout účastníkům informace o existujících metodách, o disponibilní technice a předpokladech a způsobech její aplikace a souvisejících vývojových trendech

Preferenční témata

WAMS - technologie včasného varování provozovatele elektro-energetické soustavy – zabránění systémové nestabilitě a přetížení, zabránění kaskádovým výpadkům vedoucím k blackoutům, podpora spínání, vyhodnocování kvality elektřiny … WAPS, WACS ... WAMPAC ... progresivní varianty

WAMSmonitorování rozlehlých sítí (PS, DS, LDS) pomocí rozsáhlých měření synchronních fázorů v důležiitých uzlech sítí - přenosové i distribučních. Ampacita vedení

PMU - principy a aplikace. Synchronizace technologických měření - aplikace GPS, Galileo. Přenosy a ukládání dat. Analýza, klasifikace a inteligentní zpracování - výstupy pro řízení elektrosoustav, vč. podpory řízení poruch

Techniky identifikace a lokalizace poruch ve  venkovních a kabelových sítích a jejich řízení

Lektorský sbor

O odborné příspěvky a vystoupení budou požádáni odborní pracovníci z úrovně určujících institucí - MPO, OTE, EGÚ, pracovníci elektrárenských a distribučních společností, experti poradenských firem.

Programy seminářů

Hlavní téma:

III.

SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ PRO ENERGETIKU - WAMS. PRINCIPY, METODY, APLIKAČNÍ SPEKTRUM

Termín konání:     30. 3. 2016

Místo konání:        Konferenční místnost, Ústav teorie informace a automatizace AV, (UTIA),  Areál AV ČR, Praha 8, Pod Vodárenskou věží 4 (modrá budova)

Doprava:  v blízkosti metra C, stanice Ládví, (proti Fyzikálnímu ústavu)

8:30 – 9:00             Registrace účastníků

9:00 – 9:10             Zahájení /organizační info

9:10 - 10:00            SYSTÉM GALILEO - AKTUÁLNÍ SITUACE A VÝHLED VYUŽITÍ DO BUDOUCNA
                               Mgr. Josef Šobra, Oddělení kosmických technologií a aplikací, Ministerstvo                                  dopravy ČR

10:00 - 10:20          MOŽNOSTI VYUŽITÍ EVROPVSKÝCH GLOBÁLNÍCH DRUŽICOVÝCH                                NAVIGAČNÍCH SYSTÉMŮ V ENERGETICE
                              
Martin Sunkevic, Adéla Volfová, Daniel Lopour, GSA Evropa
         
10:20 - 11:10          IMPLEMENTÁCIA WAMS V SEPS
                               
Ing. Michal Grega, Ing. Pavel Vico, Ing. Stanislav Prieložný, Ing. Diheneščík,
                                Ing. Eva Görfölová, SEPS, a. s., SK

11:10 - 11:40                                   P Ř E S T Á V K A

11:40 - 12:30          APLIKACE WAMS-BIOZE-DETEKTOR A MVA SCHEMATIC -  VYUŽITÍ V SÍTÍCH                                S PŘIPOJENÝMI OZE
                               doc. Ing. Karel Noháč, Ph.D., doc. Ing. Lucie Noháčová, Ph.D.,
                               doc. Ing. Miloslava Tesařová, Ph.D., Ing. Viktor Majer, Ph.D. ZČU v Plzni

12:30 - 13:20         PROBLEMATIKA IDENTIFIKACE A LOKALIZACE PORUCH VE VENKOVNÍCH                                A KABELOVÝCH SÍTÍCH DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY
                              Článek popisuje poměrně složitou problematiku řízení distribučních soustav                                v souvislosti s jejich provozováním, dispečerským řízením, identifikací a lokalizací
                              obvyklých poruch zejména v sítích, které jsou provozovány jako IT. Na krátkém                               historickém přehledu je ukázáno jak se soustava postupně vyvíjela                               a zdokonalovala nasazováním nových technologií, nových ochran a systémů pro                               přenos dat, které postupně umožnily mimo jiné i dálkové ovládání Transformoven                               110 kV/vn. Významná část článku je věnována identifikaci a lokalizaci poruch                               v sítích IT, přičemž je ukázáno na některé technicky zajímavé poruchy, jejichž                               lokalizace byla obtížná

                              Ing. Ivan Cimbolinec, FEL, ČVUT
       
13:30                                                   
   Z Á V Ě R

Přihláška

  • Typ souboru: docx Přihláška B , Velikost: 18.24 kB, Datum poslední změny: 11.12.2015


Energie pod kontrolou


© 2016, EGÚ Praha Engineering, a.s. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing