II. SLEDOVANÉ ATRIBUTY ŘÍZENÍ ELEKTROSOUSTAV - SPOLEHLIVOST A BEZPEČNOST. POŽADAVEK DOBY - KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST

Místo konání semináře:

Konferenční místnost, Ústav teorie informace a automatizace AV, (UTIA),  Areál AV ČR, Praha 8, Pod Vodárenskou věží 4 (modrá budova)

Charakteristika zaměření

Požadavky spolehlivosti a bezpečnosti provozu elektrizační soustavy a otázky kvality dodávané elektrické energie patří k trvalým tématům. V podmínkách liberalizovaného trhu s EE jejich význam narůstá. Uplatňují se vlivy obchodování s EE na provozní spolehlivost a zabezpečenost, otázky výrobních a přenosových rezerv, vlivy neurčitostí spotřeby a náhodných výpadků prvků soustavy (zdroje, sítě) apod. Blackouty, stavy nouze (z různých příčin) - prevence i způsoby jejich eliminace jsou témata, která nabývají na významu. Aktuální se v této souvislosti stává potřeba respektování kategorií Kritické infrastruktury. Spektrum souvisejících úloh se rozšiřuje o hodnocení variant rozvoje soustav z hlediska rostoucí četnosti distribuovaných zdrojů a jejich dopadů na provozní spolehlivost. Spolehlivost v LDS a obecně sledování, vyhodnocování a řízení parametrů kvality na straně dodavatele i odběratele. IoT resp. IIoT ... nové trendy a aplikace v energetickém sektoru. Fenoménem s rostoucím váznamem je kybernetická bezpečnost.

Preferenční témata

Odpovědnost  TSODSO (včetně provozovatelů LDS) za spolehlivost a bezpečnost přenosu a distribuce. Kritéria hodnocení. Congestion management. Význam monitoringu a diagnostiky

Faktory ovlivňující spolehlivost a bezpečnost provozu elektrosoustav, ale i kvalitu dodávané elektřiny. Rozvoj OZE v elektroenergetice – distribuované zdroje. Technické požadavky a předpoklady dispečerského řízení soustav s distribuovanými zdroji v sítích. Legislativa. Nový požadavek - kybernetická bezpečnost

Význam SyS a PpS vs. trendy k decentralizaci energetiky

Kritická infrastruktura - problematika zabezpečenosti dodávek energií v mimořádných stavech. 

IoT resp. IIoT - Are We Ready for it? Nové trendy a aplikace v energetickém sektoru.

Lektorský sbor

O odborné příspěvky a vystoupení budou požádáni odborní pracovníci z úrovně určujících institucí - MPO, MV, SEI, OTE, ERÚ pracovníci elektrárenských a distribučních společností, experti poradenských firem a vysokoškolské sféry.

Programy seminářů

Hlavní téma:

II.

SLEDOVANÉ ATRIBUTY ŘÍZENÍ ELEKTROSOUSTAV - SPOLEHLIVOST A BEZPEČNOST. POŽADAVEK DOBY - KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST

Termín konání:     24. 2. 2016

Místo konání:      Konferenční místnost, Ústav teorie informace a automatizace AV, (UTIA),  Areál AV ČR, Praha 8, Pod Vodárenskou věží 4 (modrá budova)

Doprava:  v blízkosti metra C, stanice Ládví, (proti Fyzikálnímu ústavu)

 

8:30 – 9:00             Registrace účastníků

9:00 – 9:10             Zahájení /organizační info

9:10 - 9:40              VÝVOJ KLIMATU V POSLEDNÍCH LETECH A CO LZE OČEKÁVAT V NEJBLIŽŠÍ                                BUDOUCNOSTI
                               RNDr. Jan Pretel, CSc., ČHMÚ

9:40 - 10:30           CVIČENÍ BLACKOUT PRAHA, VÝZNAMNÁ BEZPROUDÍ V EVROPĚ 2014                               A 2015
                              Ing. Jiří Hradecký, PRE a. s.
       
10:30 - 11:30         SEPARÁTY A OSTROVY
                              Příspěvek rozebírá kvalitativní rozdíl mezi separátem a ostrovem a ukazuje teorii                               a praxi jejich řešení se zkušenostmi několika 10-ítek let z provozu.
                              Ing. Jiří Bermann, ABB s.r.o.    

11:30 - 12:00                              P Ř E S T Á V K A

12:00 - 12:50         OSTROVNÍ PROVOZY PRO ZAJIŠTĚNÍ VYŠŠÍ SPOLEHLIVOSTI                                                   V ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ
                              Body přednášky:
                              1.  Problematika řízení ostrovních provozů
                              2.  Ostrovní provozy v průmyslu
                              3.  Ostrovní provozy pro zajištění napájení kritické infrastruktury
                              4.  Ostrovní provozy pro zajištění napájení drobných odběratelů

                              Ing. František Žák, Ph.D., EGE s.r.o. 

12:50 - 13:40         NÁSTROJE PRO BEZPEČNOU INTEGRACI OZE Z POHLEDU KAPACITY SÍTĚ
                              Vyšší penetrace OZE, instalace nových typů spotřebičů a integrace technologie                               DSM ovlivní chod sítě (tedy i síťovou bezpečnost) na všech úrovních přenosových                               a distribučních soustav. Nově instalovaná zařízení většinou přináší určité                               možnosti řízení a tedy i rozšířené možnosti aktivní stabilizace na všech úrovních                               sítě. Pro přípravu na tyto fenomény považujeme za klíčové vypracovat analýzy                               vlivu nových instalací decentralizovaných zdrojů a případných nových spotřebičů                               na kvalitu napětí a zatížení prvků sítě a analýzy dopadů různých strategií                               technologie DSM (včetně HDO) na chod sítě. Pro vyhodnocení těchto analýz byly                               ve výzkumném centrum NTIS na ZČU vytvořeny nástroje pro modelování                                a analýzu scénářů budoucího vývoje sítí. Předmětem příspěvku bude představení                               těchto nástrojů a demonstrace jejich využití na případové studii.
                              Ing. Petr Janeček, Ph.D.,  NTIS, ZČU Plzeň
       
14:00                                               Z Á V Ě R

Přihláška

  • Typ souboru: docx Přihláška B , Velikost: 18.24 kB, Datum poslední změny: 11.12.2015


Energie pod kontrolou


© 2016, EGÚ Praha Engineering, a.s. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing