Optimalizační výpočty elektrizačních soustav – redispečink činného výkonu

Praktické přínosy

Výpočet může sloužit například při řešení krizových provozních stavů soustavy, kdy jsou některé prvky sítě přetížené a lepším rozložením činných dodávek zdrojů soustavy se hledá způsob, jak odlehčit např. přetížená vedení.
Redispečink činných výkonů může být například využit při regulaci činného výkonu v soustavě s obnovitelnými zdroji, kde by na základě vstupních parametrů určoval, které zdroje mají snížit v případě ohrožení bezpečnosti provozu elektrizační soustavy svoji činnou dodávku.

Vstupní podklady

Parametry pro výpočet chodu sítě – viz. odkaz „Výpočty technických ztrát/Vstupní podklady“ a omezující podmínky provozu.

Dále se zadávají ještě ztv. kriteriální parametry, které ovšem zadává již zhotovitel výpočtu na základě informací získaných při konzultacích s provozovatelem soustavy a na základě vlastních zkušeností s optimalizačními výpočty. Kriteriálními parametry se označuje, které výrobny budou při výpočtech uvažovány jako akční členy a bude se při výpočtu měnit jejich dodávka činného výkonu. Dále se označuje, které prvky soustavy (vedení/kabely, transformátory) budou vstupovat do kritéria minimalizace činných ztrát.

Forma výstupu

Výstupem je závěrečná zpráva, ve které je uvedeno, jaké jsou optimální dodávky činného výkonu jednotlivých zdrojů při současném dodržení všech omezujících podmínek a při respektování kriteria minimalizace ztrát v soustavě. Přílohou jsou podrobné výstupní soubory optimalizačního programu.

Metodika výpočtu a výpočetní nástroj

Redispečink činných výkonů navrhuje optimální skladbu činných dodávek zdrojů v soustavě při respektování všech omezujících podmínek provozu soustavy (nepřekročení povolených napětí, maximální proudové zatížitelnosti vedení, nepřetížení transformátorů, apod.) s ohledem na minimalizaci ztrát přenášeného činného výkonu. Optimalizace probíhá metodou simulovaného žíhání. Parametrizací modelu lze vybrat prvky sítě, jejichž ztráty budou zahrnuty do hodnoty kriteriální funkce.


Kontakt

EGÚ Praha Engineering, a. s.
Podnikatelská 539
190 11 Praha 9 - Běchovice

Tel.: +420 267 193 309

E-mail:

EGÚ
Praha Engineering, a.s. - Inženýrská činnost v elektroenergetice -
idatabaze.czEnergetika - idatabaze.cz

Energie pod kontrolou


© 2023, EGÚ Praha Engineering, a.s. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing