Výpočty zkratových poměrů

Praktické přínosy

Kontrola dostatečné zkratové odolnosti rozvoden při projektování nových vedení/kabelů v soustavě.
Výkaz o velikosti zkratových výkonů distribuční soustavy pro provozovatele soustavy, ke které je daná distribuční soustava připojena.

Vstupní podklady

Parametry pro výpočet chodu sítě – viz. odkaz „Výpočty technických ztrát/Vstupní podklady“ a dále následující parametry:

 • Třífázový (případně i jednofázový) zkratový výkon nadřazené soustavy v přípojném místě [MVA]
 • Parametry zdrojů (synchronních strojů) doplnit o třífázový zkratový výkon [MVA]
 • Parametry asynchronních motorů v soustavě:
Záběrný proud [-] {1-10}
Výkon [MW]
Účinnost [%]
Účiník [-]
Činný odběr [MW]
Jalový odběr [MVAr]

 Forma výstupu

Výstupem je závěrečná zpráva o výpočtu.
V příloze zprávy jsou k dispozici podrobné výpisy programu PNE, kde jsou k dispozici následující údaje:

Parametry:

 • Datum a čas výpočtu
 • Počet uzlů, vedení, transformátorů, generátorů, motorů, odběrných míst
 • Typ simulovaného zkratu a místo simulace
 • Vypínací čas zkratu
 • Vzdálenost zkratu od počátečního uzlu vedení

Impedance:

 • Sousledná
 • Netočivá
 • Přídavná
 • Zkratová

Proudy:

 • Rázový
 • Nárazový
 • Oteplovací
 • Zpětný
 • Stejnosměrná složka
 • Časová konstanta
 • Zkratový výkon

Uzly:

 • Název uzlu
 • Napětí v okamžiku vzniku zkratu (nominální nebo provozní) (kV)
 • Ustálené zkratové napětí (kV)
 • Úhel

Vedení:

 • Název vedení
 • Počáteční uzel
 • Koncový uzel
 • Proud (kA)
 • Úhel

Trafa:

 • Název transformátoru
 • Počáteční (primární) uzel
 • Zkratový proud (kA)
 • Koncový (sekundární) uzel
 • zkratový proud (kA)

Metodika výpočtu a výpočetní nástroj

Výpočty zkratových výkonů (proudů) se provádí na počítačovém modelu elektrizační soustavy, jehož základ je shodný s modelem pro výpočet technických ztrát, pouze je rozšířen o další parametry. Program na výpočet zkratů je součástí programu PNE (Power Network Expert).

Úloha výpočtu ustáleného poruchového chodu sítě určuje v souladu s platnou normou poruchová napětí a proudy v síti při vzniku jednoho ze čtyř typů zkratu na vedení – třífázový, dvoufázový, dvoufázový zemní a jednofázový zemní. Volitelnými parametry výpočtu jsou mj. vzdálenost vzniku zkratu od počátečního uzlu vedení a doba trvání zkratu. Program určuje charakteristiky průběhu zkratového proudu a sousledné resp. netočivé impedance v místě poruchy získané inverzí komplexní řídké admitanční matice. Pro nesymetrické poruchy jsou určena poruchová napětí a proudy v síti ekvivalentní symetrické poruchy příslušně elektricky vzdálené. Jako zdroje zkratového proudu jsou uvažovány synchronní resp. asynchronní stroje pracující v síti.

Často kladené otázky

Nemáme k dispozici úplný seznam všech parametrů motorů, zajistíte náhradní hodnoty?
- Nutným parametrem je výkon motoru (MW), další parametry lze odhadnout s rizikem snížení přesnosti výpočtu.


Kontakt

EGÚ Praha Engineering, a. s.
Podnikatelská 539
190 11 Praha 9 - Běchovice

Tel.: +420 267 193 309

E-mail:

EGÚ
Praha Engineering, a.s. - Inženýrská činnost v elektroenergetice -
idatabaze.czEnergetika - idatabaze.cz

Energie pod kontrolou


© 2024, EGÚ Praha Engineering, a.s. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing